Agile Coaching

De laatste jaren komen er steeds nieuwe methodes van werken, en ze hebben allemaal één doel: versnellen. Agile betekent niets anders dan wendbaar, het is de paraplu waaronder ritmische manieren van werken, zoals Scrum, Lean, SaFe en Kanban vallen.

Agile is de frisdrank, Scrum is de cola. Het zijn middelen om Agile werken te vergemakkelijken,  geen doelen op zich!

Bedrijven introduceren nieuwe manieren van werken die de vaart erin houden en werknemers ‘dwingen’ om zelf met resultaten te komen.

Agile is geen methodiek, het is een mindset, een gezamenlijke gedachte.

Met allen Scrum of Kanban werken gaat de organisatie niet Agile worden. Daar is meer voor nodig.

Een Agile Coach ondersteunt medewerkers, management en organisatie in deze verandering. Nieuwe skills worden van medewerkers verwacht. Daar is coaching  bij nodig.

Agile coach is een functie die momenteel veel gezocht wordt door organisaties. Bedrijven erkennen de meerwaarde van een Agile coach.  Mensen kunnen niet zomaar veranderen door een nieuwe rol of functieomschrijving. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken draait agile coaching niet per definitie om Agile expertise.

Het gaat veel meer om het tweede stukje van de term: ‘COACH’.

© Copyright - Wendy Vos